Art of Creating dag

 

 

 
Tijdens een Art of Creating dag maak je theoretisch, maar vooral praktisch kennis met je eigen Oerkracht en leer je haar tevens te gebruiken.
De power van Perceptie en de kracht van creatief Creëren.

 


I dream for a living
- Steven Spielberg -
 

Verhef de “Law of Attraction” tot de “Art of Creating

Diep in ons schuilt een Oerkracht die altijd aanwezig is geweest, maar waarvan we het bestaan zijn vergeten. Niet alleen zijn we het bestaan vergeten, we weten ook niet meer hoe we deze Oerkracht kunnen aanspreken. Hoe we hem kunnen gebruiken. En we weten al helemaal niet meer tot wat deze Oerkracht ons in staat stelt.
Pas sinds de ontdekkingen binnen de kwantum fysica is stukje bij beetje duidelijk geworden wat de feitelijke aard van onze omringende realiteit is en welke onvoorstelbare invloed wij daar op individueel niveau op uit kunnen oefenen. Elke dag komen daar nog weer nieuwe inzichten bij. Vreemd genoeg was/is deze kennis al eeuwen bekend bij onder andere de Inka en Pre-Inka Wisdomkeepers.

Het is deze kennis en wijsheid die tijdens een Art of Creating dag wordt aangereikt. Daarnaast worden praktische oefeningen gedaan waarbij de aangereikte kennis een onlosmakelijk deel wordt van je eigen systeem. Stukje bij beetje herontdek je op deze manier je eigen Oerkracht. Uiteindelijk worden er een aantal technieken geleerd die je in staat stellen deze Oerkracht ook feitelijk te gebruiken en in je dagelijks leven te integreren.

Tijdens een Art of Creating dag worden er dingen in werking gezet die totaal nieuwe deuren openen. Deuren die leiden naar je eigen scheppingskracht. Pas wanneer dat is geactiveerd, wordt het mogelijk oplossingen te bedenken die voorheen eenvoudigweg niet bij je opkwamen. De barrière die ze tegenhield is opgeheven. Oplossingen stromen dan binnen, conflicten lossen op.
Zo zet je de eerste stappen om de schepper en quantum-alchemist te worden die je ten diepste bent.
 
Slechts één dag?
Het is als met de regels van tennis. Ze zijn in één dag te leren. Zelfs de techniek van het slaan met een racket tegen een tennisbal is één dag te leren. Maar het verheffen van het slaan tot Kunst vergt meer, veel meer.
De regels en technieken van de Art of Creating zijn daadwerkelijk in één dag te leren.
Vanaf dat moment vergt het tijd en motivatie om de Kracht van de Art tot in de fijnste details te leren. Hierbij laten we je niet doelloos ronddobberen, maar helpen je de stroom te beheersen. Hiertoe dienen de Time Walker en Destiny Designer dagen.
Echter ...
De basis wordt daadwerkelijk in één dag gelegd.
Deze dag start 's morgens rond 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Gedurende deze tijd wandelen we samen door een vijftal domeinen.
 
Het Domein van de Brug
Het Domein waarmee de dag start en waarin je je nog even in het labyrint waant dat zo vertrouwd voelt.
 
Het Domein van de rechter hersenhelft
Het Domein waarin we onze reis voortzetten; het Domein van ons gevoel en onze perceptie.
 
Het Domein van de linker hersenhelft
Van het Domein van de rechter hersenhelft reizen we verder naar het Domein van de linker hersenhelft. Daar, waar de relatie object-subject helder wordt.
 
Het Domein van het Veld
Het Domein waar we kennis maken met alles waarvan we dachten dat het zich afspeelde in ons brein.
 
Het Domein van de reActivatie
Het Domein waarbinnen (onder andere middels hersengolf coherentie) je Oerkracht feitelijk tot haar volle potentie wordt wakker geschud.
 

Oroloro vervolgdagen

Na het bijwonen van een magische en wonderbaarlijke Art of Creating dag is het tijd om de eerste stappen te zetten op het pad van de Universele Time Walker en Master Destiny Designer.