Coherente Brainwaves

 

 

 
Om de power van Perceptie en de kracht van creatief Creëren aan te spreken, moeten niet alleen beide hersenhelften tegelijkertijd actief zijn, ze moeten tevens coherent samenwerken.

 


I do not seek, I find
- Pablo Picasso -
 

Onze hersenen bestaan globaal uit twee helften. De linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft. Deze twee helften werken normaliter nagenoeg geheel onafhankelijk van elkaar. Het linkerdeel gebruiken we hoofdzakelijk voor allerlei analytische taken, terwijl het rechterdeel vooral actief is tijdens gevoelsmomenten. Zodra één helft actief is, neemt automatisch de activiteit van de andere helft af en omgekeerd.
Pas als we beide hersenhelften tegelijkertijd activeren en synchroniseren, krijgen we toegang tot het Veld.
Op het moment dat we onze beide hersenhelften synchroon met elkaar laten resoneren, zullen coherente hersengolven ontstaan die ons in staat stellen een bewuste interactie met het Veld aan te gaan. We herinneren ons het vermogen om de ons omringende realiteit te scheppen, te creëren. Hoe je een toestand van coherente hersengolven creëert en handhaaft, leer je tijdens een Oroloro dag.

Het is echter eenvoudig om te voelen wat een coherente brainwave state is. Dit ‘voelen’ is voor iedereen anders. De een zal bijvoorbeeld een druk op de borst voelen, de ander een tinteling boven op het hoofd. Belangrijk is dit gevoel te herkennen, zodat je weet wanneer je in een toestand van coherente hersengolven bent.
Het bedoelde gevoel kan onder andere worden opgeroepen door bepaalde geometrische afbeeldingen. Bijvoorbeeld zogenaamde stereogrammen. Stereogrammen zijn afbeeldingen waarin een andere afbeelding is verborgen. Deze tweede verborgen afbeelding heeft een driedimensionaal karakter. Deze verborgen driedimensionale afbeelding is alleen te zien in een toestand van coherente hersengolven. Of omgekeerd. Zodra je de driedimensionale afbeelding ziet, weet je dat je in een coherente brainwave state bent.

Klik op de onderstaande links. Kijk naar de afbeelding en probeer ergens in je lichaam het verschil te voelen zodra je de driedimensionale afbeelding ontdekt. Dit veranderde gevoel is je indicator voor de toekomst. Prent haar in je geheugen. Je zult er zeer veel profijt van kunnen hebben.
 
afbeelding 1 afbeelding 2 afbeelding 3
afbeelding 4 afbeelding 5 afbeelding 6

Noot.
De door de afbeeldingen opgeroepen staat van hersengolf coherentie is niet blijvend. Ze verdwijnt weer zodra je je ogen van de afbeelding afwent. De afbeeldingen dienen alleen om je het ‘gevoel’ van hersengolf coherentie te laten herkennen.